Raumaster Paper Whistleblower

Whistleblower

Raumaster Paper is committed to conducting business with the highest ethical standards and according to applicable laws, rules, and regulations.

The whistleblower system is a confidential communication channel through which you can anonymously raise concerns about suspected misconducts or unethical behavior by Raumaster Paper or its employee. Raumaster Paper is committed to investigate reported cases and act based on findings. Please note: we also encourage people to raise and discuss possible corresponding concerns (weak signals) also by other direct or indirect means of communication with our management.

--

Raumaster on sitoutunut liiketoiminassaan kulloinkin sovellettavissa- ja voimassaoleviin lakeihin, sääntöihin, määräyksiin sekä korkeimpiin eettisiin standardeihin.

Whistleblower -järjestelmä on luottamuksellinen viestintäkanava, jonka kautta voi anonyymisti ilmaista huolensa Raumasterin tai sen työntekijän epäillyistä väärinkäytöksistä tai epäeettisestä toiminnasta. Raumaster on sitoutunut tutkimaan ilmoitetut tapaukset ja toimimaan havaintojen perusteella. Huomaa että rohkaisemme ensisijaisesti ihmisiä ottamaan esille ja keskustelemaan johtomme kanssa mahdollisista huolenaiheista (heikot signaalit) myös muilla suorilla tai epäsuorilla viestintäkeinoilla.

Who can upload a report? / Kuka voi tehdä ilmoituksen?

We encourage all customers, partners as well as our own employees to always report suspected misconducts.

--

Kannustamme kaikkia asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme sekä omia työntekijöitämme ilmoittamaan aina mikäli epäilee toiminnassamme väärinkäytöstä.

What can be reported? / Mistä asioista voi tehdä ilmoituksen?

The whistleblowing channel can be used to report any suspected serious abuse or misconduct related to Raumaster Paper’s activities. You can report anything that is inconsistent with the ethical principles set out in Raumaster Group's Code of Conduct. These principles are applied to all Raumaster Group’s operations, and all our employees must comply with them. All concerns should be reported in good faith.

Primarily we encourage you to contact a manager which is in responsibility of the issues related to the possible breach you are reporting to in our organization. If you feel you cannot give us your personal contact information, we offer the option of reporting your concern anonymously.

--

Whistleblower -kanavalla voidaan ilmoittaa kaikista Raumasterin toimintaan liittyvistä epäillyistä väärinkäytöksistä. Voit ilmoittaa kaikesta, mikä on eettisten periaatteiden toimintaohjeemme vastaista (eettiset periaatteet ovat englanninkieliset). Näitä periaatteita sovelletaan kaikessa Raumasterin toiminnassa ja kaikkien työntekijöidemme tulee noudattaa niitä. Kaikista huolenaiheista tulee ilmoittaa vilpittömässä mielessä.

Suosittelemme ensisijaisesti ottamaan yhteyttä esimieheen, joka on vastuussa osa-alueesta, johon ilmoitus liittyy. Jos koet ettet voi antaa meille yhteystietojasi, tarjoamme mahdollisuuden ilmoittaa huolestasi nimettömästi.

What happens after a report has been submitted? / Mitä tapahtuu raportin lähettämisen jälkeen?

Once you submit a report via the whistleblower system your report will be saved to Raumaster Group’s internal information system. Only persons working with the whistleblower process have access to the reports. Targeted processing time is max 3 months. You can always provide us more information by sending a new report in our whistleblower system and referring to this case ID in the subject field.

If you have chosen to fill in your e-mail address you will:

  • get a notification about the receival of the report with the case ID.
  • will be informed within three months in due time about the result of the process

--

Whistleblower -kanavan kautta tehty ilmoitus tallennetaan Raumasterin sisäiseen tietojärjestelmään. Vain Whistleblower -prosessin parissa työskentelevillä henkilöillä on pääsy raportteihin. Tavoitteena oleva käsittelyaika on enintään kolme kuukautta. Voit antaa meille lisätietoja tapauksesta lähettämällä uuden raportin Whistleblower -järjestelmässämme ja lisäämällä otsikkokenttään sähköpostilla toimitetun ID-tunnuksen.

Jos olet täyttänyt sähköpostiosoitteesi:

  • Saat sähköpostiisi ilmoituksen raportin vastaanottamisesta. Ilmoitus sisältää ID-tunnuksen, jota voi käyttää lisätietojen lähettämiseen.
  • Saat kolmen kuukauden kuluessa sähköpostiisi tiedon raportin käsittelyn tuloksesta.

Confidentiality / Luottamuksellisuus

All the whistleblowing reports are processed discretly and confidentially by appointed persons. Any attempt to identify a whistleblower who has chosen to be anonymous is strictly forbidden in our rules.

You can include your name in your report or send it anonymously. If you want to receive the answer about the result of the whistleblower process you should fill in your e-mail address. The e-mail address is saved to Raumaster Group’s internal information system but is not visible to the person who is investigating the report.

--

Kaikki Whistleblower -ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti nimettyjen henkilöiden toimesta. Kaikki yritykset anonyymin ilmoituksen tekijän tunnistamiseksi on ehdottomasti kielletty säännöissämme.

Voit lisätä nimesi raporttiin tai lähettää sen nimettömänä. Jos kuitenkin haluat saada vastauksen raportin käsittelyn tuloksesta, sinun tulee täyttää lomakkeelle sähköpostiosoitteesi. Sähköpostiosoite tallennetaan Raumasterin sisäiseen tietojärjestelmään, mutta se ei näy ilmoitusta tutkiville henkilöille.

Whistleblower Privacy Policy / Whistleblower -järjestelmän tietosuoja

Raumaster Paper’s Whistleblower Privacy Policy provides information about your rights, confidentiality and how we process your personal data. Privacy policy statement concerning to whistleblower process data repository can be found here: Personal data register of the Whistleblower data warehouse

--

Raumasterin Whistleblower-tietosuojakäytäntö sisältää tietoa oikeuksistasi, järjestelmän luottamuksellisuudesta ja henkilötietojen käsittelystä. Löydät järjestelmän tietovarastoa koskevan englanninkielisen tietosuojaselosteen täältä: Whistleblower-tietovaraston tietosuojaseloste


Report misconduct